Prace dyplomowe


Szanowni Państwo,

Ze względu na wiele zapytań Państwa odnośnie mojej osoby jako promotora pracy dyplomowej, jeżeli są Państwo zainteresowani realizowaniem pracy to nie obowiązuje tylko zasada „kto pierwszy” ale czy przyszły dyplomant „rozumie zaproponowany temat” . W związku z powyższym jeżeli są Państwo zainteresowani pisaniem pracy to proszę o przedstawienie dokumentu w wersji elektronicznej ( np. w formacie PDF) zawierającego charakterystykę pracy oraz plan pracy. Charakterystyka ma na celu pokazanie, że rozumieją Państwo proponowane przeze mnie zagadnienie, natomiast plan pracy powinien przedstawić zakres prac z terminami ukończenia kolejnych etapów pracy. W przypadku obrony zaplanowanej na styczeń/luty Państwa dokument pracy dyplomowej powinien trafić do mnie w wersji finalnej najpóźniej do 30 listopada (potrzebny jest czas na moje sprawdzenie + poprawki + prezentację zagadnienia recenzentowi + ok. 3/4 tygodnie do terminu egzaminu). W przypadku obrony zaplanowanej na czerwiec/lipiec finalna wersja powinna trafić do 30 kwietnia. Proszę pamiętać, że przeważnie jest około 4-5 osób broniących się w danym semestrze, a więc potrzebny jest czas na sprawdzenie Państwa prac, prowadzenie zajęć dydaktycznych i pracę naukową. Prace sprawdzam zawsze w kolejności otrzymania.

Charakterystyka pracy może zawierać:
- streszczenie pracy
- zakres pracy
- cel do osiągnięcia
- wskazanie na literaturę
- wymagane umiejętności
- znajomość narzędzi
- technologie (języki programowania, środowiska programistyczne, systemy operacyjne itp.) jakie zostaną użyte w pracy
- inne istotne zagadnienia.

W przypadku chęci poznania listy tematów to proszę o kontakt mailowy z Państwa emaila uczelnianego.