DataCamp for the Classroom initiative


W serwisie DataCamp została utworzona przeze mnie grupa. Dzięki temu możliwy jest dostęp do kursów z zakresu: język R, Python i statystyka. Więcej infromacji na stronie http://we.po.opole.pl/index.php/programy/datacamp

ADRESY SERWERÓW BAZ DANYCH


IAII - ELARA (MS SQL 2014, ORACLE 12c)[serwer baz OLTP]:

IAII-HIMALIA[serwer baz OLAP]:


Dodatkowe informacje: